Estratexia Municipal de Cultura Accesible e Inclusiva

Estudo no que participaron entidades culturais, sociais e de persoas con discapacidade para identificar as necesidades existentes en A Coruña.

En que consistiu

En 2016 a Fundación Emalcsa realizou para o Concello de A Coruña un estudo no que participaron 71 entidades culturais, sociais e de persoas con discapacidade para identificar as necesidades existentes na cidade. Puxéronse de manifesto os principais retos e barreiras que impiden o acceso á cultura das persoas con diversidade que deben ser superadas coas seguintes liñas estratéxicas:

  1. Aumentar a comunicación entre as entidades culturais e as de persoas con discapacidade.
  2. Mellorar a información sobre as actividades culturais e o nivel de accesibilidade que teñen para os distintos colectivos.
  3. Promover os proxectos e actividades culturais accesibles e inclusivas por parte das entidades culturais da cidade.
  4. Concienciar á sociedade da importancia da accesibilidade e a inclusión en todos os ámbitos.
  5. Mellorar a accesibilidade (deseño universal) ata e nos centros onde se realizan actividades culturais.
  6. Innovación e investigación.

Ademais expuxéronse unha serie de accións para o desenvolvemento da estratexia. O estudo permitiu sentar as bases do Programa de Actividades de Cultura Accesible e Inclusiva.

Estrategia Cultura Accesible e Inclusiva
Programa Cultura Accesible e Inclusiva

Principais indicadores

Proxectos realizados

Acordos con entidades

Euros destinados

Entidades colaboradoras

Repsol
Vegalsa
fundacion-emalcsa-logo-m-j-jove