Programa Cultura Accesible e Inclusiva

Convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva dirixida a apoiar a entidades que favorezan o acceso igualitario e inclusivo á cultura.

En que consiste

Este proxecto da Fundación Emalcsa está desenvolvido en colaboración coas entidades culturais xunto coas entidades de persoas con discapacidade que presenten proxectos específicos que teñan algunha das finalidades seguintes:

  1. Aumentar a accesibilidade a lugares físicos ou virtuais en onde se ofrezan representacións ou servizos culturais tales como teatros, museos, cines, bibliotecas, páxinas web ou outros.
  2. Elaboración de material e/o desenvolvemento de programación e de actividades culturais en formatos accesibles.
  3. Fomentar que as persoas con discapacidade poidan desenvolver e utilizar o seu potencial creativo, artístico e intelectual, non só no seu propio beneficio senón tamén para o enriquecemento da sociedade.
fundacion-emalcsa-diversos
fundacion-emalcsa-negus
fundacion-emalcsa-freakemacine
fundacion-emalcsa-museo-en-movemento
fundacion-emalcsa-tres-por-cuatro-asociacion
fundacion-emalcsa-proxecto-mascaras

Principais indicadores

Proxectos realizados

Persoas beneficiarias

Entidades participantes

Euros destinados

Entidades colaboradoras

Vegalsa
fundacion-emalcsa-logo-m-j-jove

IX Convocatoria do programa 'Cultura Accesible e Inclusiva' (24-25)