Programa Cultura Accesible e Inclusiva

Convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva dirixida a apoiar a entidades que favorezan o acceso igualitario e inclusivo á cultura.

En que consiste

Este proxecto da Fundación Emalcsa está desenvolvido en colaboración coas entidades de persoas con discapacidade que presenten proxectos específicos que teñan algunha das finalidades seguintes:

  1. Aumentar a accesibilidade a lugares físicos ou virtuais en onde se ofrezan representacións ou servizos culturais tales como teatros, museos, cines, bibliotecas, páxinas web ou outros.
  2. Elaboración de material e/o desenvolvemento de programación e de actividades culturais en formatos accesibles.
  3. Fomentar que as persoas con discapacidade poidan desenvolver e utilizar o seu potencial creativo, artístico e intelectual, non só no seu propio beneficio senón tamén para o enriquecemento da sociedade.
fundacion-emalcsa-diversos
fundacion-emalcsa-negus
fundacion-emalcsa-freakemacine
fundacion-emalcsa-museo-en-movemento
fundacion-emalcsa-tres-por-cuatro-asociacion
fundacion-emalcsa-proxecto-mascaras

Principais indicadores

Proxectos realizados

Persoas beneficiarias

Entidades participantes

Euros destinados

Entidades colaboradoras

naturgy_logotype
Repsol
Logo Sabadell Fundacion
Vegalsa
fundacion-emalcsa-logo-m-j-jove

Participa na III convocatoria (2018)