Padroado

O Padroado é o máximo órgano reitor da Fundación Emalcsa e asume, de acordo cos Estatutos, o goberno, representación e administración da Fundación.

A Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña, en sesión celebrada o 13 de agosto de 2019, acordou designar aos seguintes representantes municipais no Patroado da Fundación Emalcsa:

Presidenta:


Vicepresidenta:


Vogais:

  • D. Gonzalo Henrique Castro Prado
  • D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
  • Dña. Rosalía López Sánchez
  • D. Gonzalo Mora do Campo
  • Dña. Carmen No Varela
  • D. Roberto García Fernández
  • D. David José Soto Díaz

Asisten ao Padroado con voz pero sen voto:

Secretario non Patrón:

  • D. Manuel José Díaz Sánchez

Director Xerente:

patronato-emalcsa-2024-68web