Padroado

O Padroado é o máximo órgano reitor da Fundación Emalcsa e asume, de acordo cos Estatutos, o goberno, representación e administración da Fundación.

A Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña, en sesión celebrada o 13 de agosto de 2019, acordou designar aos seguintes representantes municipais no Patroado da Fundación Emalcsa:

Presidenta:

 • Dª. Inés Rey García. Alcaldesa de A Coruña

Vicepresidenta:

 • Dª. Eudoxia María Neira Fernández

Vogais:

 • D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
 • D. Roberto García Fernández
 • Dª. Esperanza Peñalosa López-Pin
 • Dª. María Teresa Gutiérrez Roselló
 • Dª. Silvia Cameán Calvete
 • Dª. María García Gómez
 • D.Francisco Jorquera Caselas

Asisten ao Padroado con voz pero sen voto:

Secretario non Patrón:

 • D. Manuel José Díaz Sánchez

Director Xerente:

 • D. Manuel Aguilar López
padroado-fundacion-emalcsa-2019

NosWhyNot? Photography, a primeira axencia de fotógrafos con discapacidade intelectual, é a encargada de facer a foto oficial do Padroado da Fundación Emalcsa. Este vídeo recolle a sesión de decembro de 2019.