Padroado

O Padroado é o máximo órgano reitor da Fundación Emalcsa e asume, de acordo cos Estatutos, o goberno, representación e administración da Fundación. A actual composición do Padroado é a seguinte:

Presidente:

 • D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. Alcalde da Coruña

Vicepresidenta:

 • D.ª Rocío Fraga Sáenz

Vogais:

 • D.ª Silvia Cameán Calvete
 • D. Francisco Mourelo Barreiro
 • D.ª Mariel Padín Fernández
 • D.ª Lucía Canabal Pérez
 • D.ª Silvia Longueira Castro
 • D. José Manuel Dapena Varela
 • D.ª Avia Veira González

Asisten ao Padroado con voz pero sen voto:

Secretario non Patrón:

 • D. Manuel José Díaz Sánchez

Director Xerente:

 • D. Manuel Aguilar López
Fundacion Emalcsa Padroado
NosWhyNot? Photography, a primeira axencia de fotógrafos con discapacidade intelectual, é a encargada ano tras ano de facer a foto oficial do Padroado da Fundación Emalcsa. Este vídeo recolle a sesión de maio de 2016.