Listado de beneficiarios 2018

Entidades beneficiarias da Fundación Emalcsa no último exercicio auditado

Cultura Accesible e Inclusiva

II Convocatoria Cultura Inclusiva (2017-2018)

 • Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña
 • Asociación Cultural Coruñesa Negus
 • Asociación Cultural Freakemacine
 • Asociación Cultural La Quinta Del Arte
 • Asociación Cultural para la Integración Social Diversos
 • Asociación Cultural Sen Animo de Nome
 • Asociación Cultural Tres por Cuatro
 • Asociación Cultural Zalaeta
 • Asociación para o Desenvolvemento da Cultura Musical na Infancia para Colectivos Desfavorecidos e en risco de Exclusión Cultural Demusicade
 • Asociación Participa para la Inclusión Social
 • Asociación Poten100mos
 • Asociación Proxecto Máscaras
 • Sociedade Filatélica da Coruña

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Asociación Coruñesa de Promoción do Xordo (ACOPROS)
 • Asociación de Dano Cerebral Adquirido (ADACECO)
 • Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña (AFACO)
 • Asociación de Pais de Persoas con Trastornos do Espectro
 • Asociación de Síndrome Down (Down Coruña)
 • Asociación do Sindrome de West (West Galicia)
 • Asociación Galega de Asperger (ASPERGA)
 • Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidad Funcional (ARTEFÍOS)
 • Asociación para a Integración do Neno Diminuído (AIND)
 • Asociación Pascual Veiga
 • Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
 • Asociación Pro Personas con Discapacidade
 • Autista de A Coruña (ASPANAES)
 • Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
 • Fundación Abrente
 • Fundación Adultos Discapacitados da Coruña (ADCOR)
 • Fundación Ingada-Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados
 • Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña (GRUMICO)
 • Intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
 • Liga Reumatolóxica Galega
 • Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)

III Convocatoria Cultura Inclusiva (2018-2019)

 • Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña
 • Sociedad Filatélica da Coruña
 • Asociación Cultural para la Integración Social "DIVERSOS"
 • La Quinta del Arte
 • Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en la Infancia para Colectivos Desfavorecidos y en riesgo de Exclusión Cultural (DEMUSICADE)
 • Asociación Cultural Tres por Cuatro
 • Asociación Proxecto Máscaras
 • Asociación Cultural Coruñesa NEGUS
 • Asociación CULTURAL SEN ANIMO DE NOME
 • Asociación POTEN100MOS
 • Asociación Cultural Zalaeta
 • Asociación Participa para la Inclusión Social

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Asociación Cultural ABLÚ
 • Asociación Comisión Católica Española de Migración ACCEM
 • Asociación Cidadá de Loita contra a Droga ACLAD
 • Asociación Coruñesa de Promoción do Sordo (ACROPOS)
 • Asociación de Dano Cerebral Adquirido (ADACECO)
 • ADAFAD
 • Fundación Adultos Discapacitados da Coruña (ADCOR)
 • Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer A Coruña (AFACO)
 • Asociación para la Integración y Normalización de la Discapacidad (AIND)
 • Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (ALAS)
 • Asociación de Nenos con Déficit de Atención con ou sen hiperactividade (ANHIDACORUÑA)
 • Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
 • Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional (ARTEFIOS)
 • Asociación Coruñesa de Epilepsia
 • Asociación de Pais de Persoas con trastornos do Espectro Autista da Coruña (ASPANAES)
 • Asociación Galega de Asperger (ASPERGA)
 • Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
 • Colexio Calasancias
 • Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
 • Comité Anti SIDA da Coruña (CASCO)
 • Cociña Económica
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
 • Asociación de Síndrome Down (Down Coruña)
 • Ecos do Sur
 • Fundación Hogar Santa Lucía
 • Fundación Mujeres
 • Grupo de Persoas con Discapacidade de A Coruña (GRUMICO)
 • Grupo Vocal SPV do CEIP San Pedro de Visma
 • Liga Reumatolóxica Galega
 • Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)
 • Asociación Pascual Veiga
 • Asociación Benéfica Renacer
 • Asociación do Síndrome de West (West Galicia)

Deporte Solidario

IV Convocatoria Deporte Solidario (2017-2018)

 • 5 Coruña Futbol Sala
 • Agrupación Montañeros Independientes
 • As Xubias
 • Asociación Deportiva y Cultural Alquimia Inline
 • Athletics Hockey
 • BM Línea 21
 • Club Básquet Coruña
 • Club de Rugby de Arquitectura Técnica (CRAT)
 • Club del Mar San Amaro
 • Club Escuela de Tenis Marineda
 • Club Esgrima A Coruña
 • Club Halterofilia Coruña
 • Club IES Zalaeta
 • Club Maristas
 • Club Natación Coruña
 • Club Silva
 • Club Torre S.D.
 • Club Viaxes Amarelle FSF
 • Grumico S.D.
 • Hockey Club Liceo
 • Obra Atlética Recreativa de la Ciudad Vieja de La Coruña de 1952 (O.A.R. Coruña 1952)
 • Orillamar S.D.
 • Orzán S.D.
 • Real Club Náutico de la Coruña (RCNC)
 • Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña
 • Sporting Club Casino de La Coruña
 • Unión Vecinal Ventorrillo
 • Victoria C.F.
 • Zalaeta 100tolos

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Adultos Discapacitados da Coruña (Adcor)
 • Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga na Coruña (Aclad Coruña)
 • Asociación de Dano Cerebral Adquirido (Adaceco)
 • Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral (Aspace Coruña)
 • Asociación Galega de Asperger (Asperga)
 • Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga)
 • Centro de Protección de Menores Lar a Mercé
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)
 • Down Coruña
 • Equus Zebra
 • Federación de Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes)
 • Fundación Camiña Social
 • Fundación Instituto Galego do TDAH e Transtornos Asociados (Fundación Ingada)
 • Fundación Juan Soñador
 • Fundación Meniños
 • Fundación Mulleres
 • Grupo de Persoas con Discapacidade Física da Coruña (Grumico)
 • ONG Viraventos

V Convocatoria Deporte Solidario (2018-2019)

 • Agrupación de Montañeros Independientes
 • Asociación Coruñesa Waterpolo
 • Asociación Deportiva y Cultural Alquimia Inline
 • Athletic Coruña Hockey Club
 • BM línea 21
 • Club 5 Coruña F.S.
 • Club Atletismo Riazor Coruña
 • Club Básquet Coruña
 • Club de Rugby Arquitectura Técnica
 • Club del Mar de San Amaro
 • Club Escuela de Tenis Marineda
 • Club Esgrima Coruña
 • Club Gimnasia Rítmica Mª Barbeito
 • Club Halterofilia Coruña
 • Club Marítimo Oza - o puntal
 • Club Natación Coruña
 • Club Torre S.D.
 • Club Zalaeta 100tolos
 • Grumico S.D.
 • Orillamar S.D.
 • Real Club Náutico
 • Real Sociedad Deportiva Hípica de la Coruña
 • S.D. As Xubias
 • Sporting Casino de la Coruña
 • Unión Vecinal Ventorrillo
 • Viaxes Amarelle F.S.
 • Victoria C.F.

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR)
 • Asociación Ciudadana de Loita contra a Droga en Coruña (ACLAD Coruña)
 • Asociación de Padres de Persoas con Parálise Cerebral (ASPACE Coruña)
 • Asociación de Padres de Personas con Transtorno del Espectro Autista (ASPANAES)
 • Asociación Galega De Asperger (ASPERGA)
 • Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea (ASOTRAME)
 • Asociación Misela
 • Asociación pro personas con discapacidad intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
 • Centro de Protección de Menores Lar A Mercé
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
 • Down Coruña
 • Equus Zebra
 • Federación de Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (FEAFES)
 • Fundación Camiña Social
 • Fundación Instituto Galego del TDAH y Transtornos Asociados (Fundación Ingada)
 • Fundación Juan Soñador
 • Fundación Meniños
 • Fundación Mulleres
 • Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña (GRUMICO)
 • ONG Accem Coruña
 • ONG Ecos do sur
 • ONG Viraventos

Programa A Flote

Durante o ano 2018 concedéronse 429 axudas de emerxencia social por una cantidade total de 205.626,08 euros. O importe medio das axudas foi de 479 euros. Os beneficiarios directos foron 335 familias , das que 75 necesitaron máis de unha subvención para afrontar diversas urxencias económicas. No conxunto de unidades familiares beneficiaras conviven 813 persoas, das cales 246 son menores de idade.

Consulta o listado de beneficiarios de outros anos