Listado de beneficiarios 2018

Entidades beneficiarias da Fundación Emalcsa no último exercicio auditado

Cultura Accesible e Inclusiva

II Convocatoria Cultura Inclusiva (2017-2018)

  • Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña
  • Asociación Cultural Coruñesa Negus
  • Asociación Cultural Freakemacine
  • Asociación Cultural La Quinta Del Arte
  • Asociación Cultural para la Integración Social Diversos
  • Asociación Cultural Sen Animo de Nome
  • Asociación Cultural Tres por Cuatro
  • Asociación Cultural Zalaeta
  • Asociación para o Desenvolvemento da Cultura Musical na Infancia para Colectivos Desfavorecidos e en risco de Exclusión Cultural Demusicade
  • Asociación Participa para la Inclusión Social
  • Asociación Poten100mos
  • Asociación Proxecto Máscaras
  • Sociedade Filatélica da Coruña

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

  • Asociación Coruñesa de Promoción do Xordo (ACOPROS)
  • Asociación de Dano Cerebral Adquirido (ADACECO)
  • Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña (AFACO)
  • Asociación de Pais de Persoas con Trastornos do Espectro
  • Asociación de Síndrome Down (Down Coruña)
  • Asociación do Sindrome de West (West Galicia)
  • Asociación Galega de Asperger (ASPERGA)
  • Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidad Funcional (ARTEFÍOS)
  • Asociación para a Integración do Neno Diminuído (AIND)
  • Asociación Pascual Veiga
  • Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
  • Asociación Pro Personas con Discapacidade
  • Autista de A Coruña (ASPANAES)
  • Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
  • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
  • Fundación Abrente
  • Fundación Adultos Discapacitados da Coruña (ADCOR)
  • Fundación Ingada-Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados
  • Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña (GRUMICO)
  • Intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
  • Liga Reumatolóxica Galega
  • Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)

III Convocatoria Cultura Inclusiva (2018-2019)

  • Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña
  • Sociedad Filatélica da Coruña
  • Asociación Cultural para la Integración Social "DIVERSOS"
  • La Quinta del Arte
  • Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en la Infancia para Colectivos Desfavorecidos y en riesgo de Exclusión Cultural (DEMUSICADE)
  • Asociación Cultural Tres por Cuatro
  • Asociación Proxecto Máscaras
  • Asociación Cultural Coruñesa NEGUS
  • Asociación CULTURAL SEN ANIMO DE NOME
  • Asociación POTEN100MOS
  • Asociación Cultural Zalaeta
  • Asociación Participa para la Inclusión Social

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

  • Asociación Cultural ABLÚ
  • Asociación Comisión Católica Española de Migración ACCEM
  • Asociación Cidadá de Loita contra a Droga ACLAD
  • Asociación Coruñesa de Promoción do Sordo (ACROPOS)
  • Asociación de Dano Cerebral Adquirido (ADACECO)
  • ADAFAD
  • Fundación Adultos Discapacitados da Coruña (ADCOR)
  • Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer A Coruña (AFACO)
  • Asociación para la Integración y Normalización de la Discapacidad (AIND)
  • Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (ALAS)
  • Asociación de Nenos con Déficit de Atención con ou sen hiperactividade (ANHIDACORUÑA)
  • Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
  • Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional (ARTEFIOS)
  • Asociación Coruñesa de Epilepsia
  • Asociación de Pais de Persoas con trastornos do Espectro Autista da Coruña (ASPANAES)
  • Asociación Galega de Asperger (ASPERGA)
  • Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
  • Colexio Calasancias
  • Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
  • Comité Anti SIDA da Coruña (CASCO)
  • Cociña Económica
  • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
  • Asociación de Síndrome Down (Down Coruña)
  • Ecos do Sur
  • Fundación Hogar Santa Lucía
  • Fundación Mujeres
  • Grupo de Persoas con Discapacidade de A Coruña (GRUMICO)
  • Grupo Vocal SPV do CEIP San Pedro de Visma
  • Liga Reumatolóxica Galega
  • Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)
  • Asociación Pascual Veiga
  • Asociación Benéfica Renacer
  • Asociación do Síndrome de West (West Galicia)

Deporte Solidario

IV Convocatoria Deporte Solidario (2017-2018)

  • 5 Coruña Futbol Sala
  • Agrupación Montañeros Independientes
  • As Xubias
  • Asociación Deportiva y Cultural Alquimia Inline
  • Athletics Hockey
  • BM Línea 21
  • Club Básquet Coruña
  • Club de Rugby de Arquitectura Técnica (CRAT)
  • Club del Mar San Amaro
  • Club Escuela de Tenis Marineda
  • Club Esgrima A Coruña
  • Club Halterofilia Coruña
  • Club IES Zalaeta
  • Club Maristas
  • Club Natación Coruña
  • Club Silva
  • Club Torre S.D.
  • Club Viaxes Amarelle FSF
  • Grumico S.D.
  • Hockey Club Liceo
  • Obra Atlética Recreativa de la Ciudad Vieja de La Coruña de 1952 (O.A.R. Coruña 1952)
  • Orillamar S.D.
  • Orzán S.D.
  • Real Club Náutico de la Coruña (RCNC)
  • Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña
  • Sporting Club Casino de La Coruña
  • Unión Vecinal Ventorrillo
  • Victoria C.F.
  • Zalaeta 100tolos

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

  • Adultos Discapacitados da Coruña (Adcor)
  • Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga na Coruña (Aclad Coruña)
  • Asociación de Dano Cerebral Adquirido (Adaceco)
  • Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral (Aspace Coruña)
  • Asociación Galega de Asperger (Asperga)
  • Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga)
  • Centro de Protección de Menores Lar a Mercé
  • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)
  • Down Coruña
  • Equus Zebra
  • Federación de Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes)
  • Fundación Camiña Social
  • Fundación Instituto Galego do TDAH e Transtornos Asociados (Fundación Ingada)
  • Fundación Juan Soñador
  • Fundación Meniños
  • Fundación Mulleres
  • Grupo de Persoas con Discapacidade Física da Coruña (Grumico)
  • ONG Viraventos

V Convocatoria Deporte Solidario (2018-2019)

  • Agrupación de Montañeros Independientes
  • Asociación Coruñesa Waterpolo
  • Asociación Deportiva y Cultural Alquimia Inline
  • Athletic Coruña Hockey Club
  • BM línea 21
  • Club 5 Coruña F.S.
  • Club Atletismo Riazor Coruña
  • Club Básquet Coruña
  • Club de Rugby Arquitectura Técnica
  • Club del Mar de San Amaro
  • Club Escuela de Tenis Marineda
  • Club Esgrima Coruña
  • Club Gimnasia Rítmica Mª Barbeito
  • Club Halterofilia Coruña
  • Club Marítimo Oza - o puntal
  • Club Natación Coruña
  • Club Torre S.D.
  • Club Zalaeta 100tolos
  • Grumico S.D.
  • Orillamar S.D.
  • Real Club Náutico
  • Real Sociedad Deportiva Hípica de la Coruña
  • S.D. As Xubias
  • Sporting Casino de la Coruña
  • Unión Vecinal Ventorrillo
  • Viaxes Amarelle F.S.
  • Victoria C.F.

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

  • Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR)
  • Asociación Ciudadana de Loita contra a Droga en Coruña (ACLAD Coruña)
  • Asociación de Padres de Persoas con Parálise Cerebral (ASPACE Coruña)
  • Asociación de Padres de Personas con Transtorno del Espectro Autista (ASPANAES)
  • Asociación Galega De Asperger (ASPERGA)
  • Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea (ASOTRAME)
  • Asociación Misela
  • Asociación pro personas con discapacidad intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
  • Centro de Protección de Menores Lar A Mercé
  • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
  • Down Coruña
  • Equus Zebra
  • Federación de Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (FEAFES)
  • Fundación Camiña Social
  • Fundación Instituto Galego del TDAH y Transtornos Asociados (Fundación Ingada)
  • Fundación Juan Soñador
  • Fundación Meniños
  • Fundación Mulleres
  • Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña (GRUMICO)
  • ONG Accem Coruña
  • ONG Ecos do sur
  • ONG Viraventos

Programa A Flote

Durante o ano 2018 concedéronse 429 axudas de emerxencia social por una cantidade total de 205.626,08 euros. O importe medio das axudas foi de 479 euros. Os beneficiarios directos foron 335 familias , das que 75 necesitaron máis de unha subvención para afrontar diversas urxencias económicas. No conxunto de unidades familiares beneficiaras conviven 813 persoas, das cales 246 son menores de idade.

Consulta o listado de beneficiarios de outros anos