Memorias Anuais

A Fundación Emalcsa fai balance das súas actividades e proxectos do ano anterior na súa Memoria Anual. A Memoria serve como exercicio de autoavaliación para mellorar o cumprimento de principios e obxectivos. Ademais, a Memoria rende contas dos fondos empregados no exercicio correspondente, ao ofrecer datos económicos.

A Fundación Emalcsa, para cumprir co seu compromiso medioambiental, só edita a súa Memoria en formato dixital e ofrécea a través de internet.


Memoria 2023

Memoria 2022

Memoria 2021

Memoria 2020

Memoria 2019

Memoria 2018

Memoria 2017

Memoria 2016

Memoria 2015

Memoria 2014

Memoria 2013

Memoria 2012