Contrato de servizos para a definición e desenvolvemento de “Coruña Futura”

EXPEDIENTE FE-12-01. Servizo consistente na formulación do traballo “Definición e desenvolvemento dos elementos estratéxicos do futuro da área urbana de A Coruña” que constitúe o proxecto estratéxico denominado “CORUÑA FUTURA”.

Adxudicación: 07/09/2012
Formalización: 04/10/2012
Acceso ao expediente completo na Plataforma de Contratación do Estado.