VIII Convocatoria ‘Deporte Solidario e Inclusivo’ (2021)

Convocatoria pública en réxime de concurrencia competitiva dirixida a entidades que promovan o deporte como instrumento para a integración e cohesión social.

Máis información sobre o Programa Deporte Solidario.

Documentación: