Listado de beneficiarios 2019

Entidades beneficiarias de la Fundación Emalcsa en el último ejercicio auditado

Cultura Accesible e Inclusiva

III Convocatoria Cultura Inclusiva (2018-2019)

 • Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña
 • Sociedad Filatélica da Coruña
 • Asociación Cultural para la Integración Social Diversos
 • Asociación Cultural La Quinta del Arte
 • Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en la Infancia para Colectivos Desfavorecidos y en riesgo de Exclusión Cultural (DEMUSICADE)
 • Asociación Cultural Tres por Cuatro
 • Asociación Proxecto Máscaras
 • Asociación Cultural Coruñesa NEGUS
 • Asociación Cultural Sen Animo de Nome
 • Asociación POTEN100MOS
 • Asociación Cultural Zalaeta
 • Asociación Participa para la Inclusión Social

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Asociación Cultural ABLÚ
 • Asociación Comisión Católica Española de Migración ACCEM
 • Asociación Cidadá de Loita contra a Droga ACLAD
 • Asociación Coruñesa de Promoción do Sordo (ACOPROS)
 • Asociación de Dano Cerebral Adquirido (ADACECO)
 • ADAFAD
 • Fundación Adultos Discapacitados da Coruña (ADCOR)
 • Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer A Coruña (AFACO)
 • Asociación para la Integración y Normalización de la Discapacidad (AIND)
 • Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (ALAS)
 • Asociación de Nenos con Déficit de Atención con ou sen hiperactividade (ANHIDACORUÑA)
 • Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
 • Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional (ARTEFIOS)
 • Asociación Coruñesa de Epilepsia
 • Asociación de Pais de Persoas con trastornos do Espectro Autista da Coruña (ASPANAES)
 • Asociación Galega de Asperger (ASPERGA)
 • Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
 • Colexio Calasancias
 • Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
 • Comité Anti SIDA da Coruña (CASCO)
 • Cociña Económica
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
 • Asociación de Síndrome Down (Down Coruña)
 • Ecos do Sur
 • Fundación Hogar Santa Lucia
 • Fundación Mujeres
 • Grupo de Persoas con Discapacidade de A Coruña (GRUMICO)
 • Grupo Vocal SPV do CEIP San Pedro de Visma
 • Liga Reumatolóxica Galega
 • Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)
 • Asociación Pascual Veiga
 • Asociación Benéfica Renacer
 • Asociación do Síndrome de West (West Galicia)

IV Convocatoria Cultura Inclusiva (2019-2020)

 • Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña
 • Asoc socio- cultural mundo sen guerras e sen violencia a coruña
 • Asociación Cultural Coruñesa NEGUS
 • Asociación Cultural para la Integración Social DIVERSOS
 • Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome
 • Asociación Cultural Tres por Cuatro
 • Asociación Cultural Zalaeta
 • Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en la Infancia para Colectivos Desfavorecidos y en riesgo de Exclusión Cultural (DEMUSICADE)
 • Asociación Participa Para la Inclusión Social
 • Asociación POTEN100MOS
 • Asociación Proyecto Máscaras (APM)
 • Asocición Cultural eSe8
 • Sociedad Filatélica de La Coruña

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Asociación Ocupacional Pascual Veiga
 • Asociación de Colaboración y promoción del sordo (ACOPROS)
 • Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR)
 • Asociación Asistencial Galega de Servizos á Dependencia (AGASDEP)
 • Asociación para la Integración y Normalización de la Discapacidad (AIND)
 • Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (ALAS)
 • Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional (ARTEFIOS)
 • Asociación Ciudadana de lucha contra la droga (ACLAD Coruña)
 • Asociación Coruñesa de Epilepsia
 • Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (ACADAR)
 • Asociación de niños con déficit de atención con/sin hiperactividad (ANHIDA CORUÑA)
 • Asociación de Padres de Persoas con Parálise Cerebral (ASPACE Coruña)
 • Asociación de Padres de Personas con Transtorno del Espectro Autista (ASPANAES)
 • Asociación Galega de Asperger (ASPERGA)
 • Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña (APEM)
 • Asociación Pro personas con discapacidad intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
 • Atención integral a personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido (ADACECO)
 • Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
 • Cáritas
 • CEIP San Pedro de Visma
 • Centro Menores Concepción Arenal
 • Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
 • Down Coruña
 • Residencia El Buen Pastor
 • Equus Zebra
 • Fundación Hogar Santa Lucía
 • Fundación Juan Soñador
 • Fundación ONCE
 • Fundación Parkinson Galicia
 • Hogar Sor Eusebia
 • Liga Reumatolóxica Galega
 • ONG Ecos do sur
 • ONG Mestura integración social de las personas inmigrantes y emigrantes
 • Fundación West Galicia

Deporte Solidario

V Convocatoria Deporte Solidario (2018-2019)

 • Agrupación de Montañeros Independientes
 • Asociación Coruñesa Waterpolo
 • Asociación Deportiva y Cultural Alquimia Inline
 • Athletic Coruña Hockey Club
 • BM línea 21
 • Club 5 Coruña F.S.
 • Club Atletismo Riazor Coruña
 • Club Básquet Coruña
 • Club de Rugby Arquitectura Técnica
 • Club del Mar de San Amaro
 • Club Escuela de Tenis Marineda
 • Club Esgrima Coruña
 • Club Gimnasia Rítmica Mª Barbeito
 • Club Halterofilia Coruña
 • Club Marítimo Oza - o puntal
 • Club Natación Coruña
 • Club Torre S.D.
 • Club Zalaeta 100tolos
 • Grumico S.D.
 • Orillamar S.D.
 • Real Club Náutico
 • Real Sociedad Deportiva Hípica de la Coruña
 • S.D. As Xubias
 • Sporting Casino de la Coruña
 • Unión Vecinal Ventorrillo
 • Viaxes Amarelle F.S.
 • Victoria C.F.

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR)
 • Asociación Ciudadana de Loita contra a Droga en Coruña (ACLAD Coruña)
 • Asociación de Padres de Persoas con Parálise Cerebral (ASPACE Coruña)
 • Asociación de Padres de Personas con Transtorno del Espectro Autista (ASPANAES)
 • Asociación Galega De Asperger (ASPERGA)
 • Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea (ASOTRAME)
 • Asociación Misela
 • Asociación pro personas con discapacidad intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
 • Centro de Protección de Menores Lar A Mercé
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
 • Down Coruña
 • Equus Zebra
 • Federación de Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (FEAFES)
 • Fundación Camiña Social
 • Fundación Instituto Galego del TDAH y Transtornos Asociados (Fundación Ingada)
 • Fundación Juan Soñador
 • Fundación Meniños
 • Fundación Mulleres
 • Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña (GRUMICO)
 • ONG Accem Coruña
 • ONG Ecos do sur
 • ONG Viraventos

VI Convocatoria Deporte Solidario (2019-2020)

 • A.C.D. Salvador de Madariaga
 • Agrupación Montañeros Independientes
 • Asociación Coruñesa Waterpolo
 • Athletic Coruña Hóckey Club
 • Club Básquet Coruña
 • Club del Mar de San Amaro
 • Club Eiris S.D.
 • Club Escuela Tenis Marineda
 • Club Esgrima Coruña
 • Club Halterofilia Coruña
 • Club Hércules Termaria
 • Club Maristas
 • Club Marítimo Oza (o puntal)
 • Club Natación Coruña
 • Club Torre S.D.
 • Club Viaxes Amarelle
 • Club Ximnasia Rítimica María Barbeito
 • Club Zalaeta 100tolos
 • Galicia Rollers
 • Orillamar S.D.
 • Real Club Náutico da Coruña
 • Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña
 • S.D. As Xubias
 • Sporting Club Casino de La Coruña
 • Unión Vecinal Ventorrillo
 • Victoria C.F.

Entidades sociais colaboradoras dos proxectos:

 • Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR)
 • Asociación Ciudadana de lucha contra la droga (ACLAD Coruña)
 • Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM)
 • Asociación de Daño Cerebral de A Coruña (ADACECO)
 • Asociación de Emigrantes Senegaleses Residentes en A Coruña (Aseser Teranga)
 • Asociación de Padres de Persoas con Parálise Cerebral (ASPACE Coruña)
 • Asociación de Padres de Personas con Transtorno del Espectro Autista (ASPANAES)
 • Asociación de Pais e Nais de Nenos Xordos de Galicia (ANPANXOGA)
 • Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 • Asociación Galega De Asperger (ASPERGA)
 • Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña (APEM)
 • Asociación Pro personas con discapacidad intelectual de Galicia (ASPRONAGA)
 • Centro de Atención a Personas con Discapacidad de A Coruña (CAPD)
 • Centro de Protección de Menores Lar A Mercé
 • Comite Anti Sida Coruña (CASCO)
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
 • Down Coruña

Programa A Flote

Durante o ano 2019 concedéronse 460 axudas de emerxencia social por una cantidade total de 207.813,90 euros. O importe medio das axudas foi de 451,77 euros. Os beneficiarios directos foron 327 familias , das que 91 necesitaron máis de unha subvención para afrontar diversas urxencias económicas. No conxunto de unidades familiares beneficiaras conviven 689 persoas, das cales 244 son menores de idade.

Consulta o listado de beneficiarios de outros anos