IX Convocatoria ‘Cultura Accesible e Inclusiva’ (2024-2025)

Convocatoria pública en réxime de concurrencia competitiva dirixida a apoiar a entidades que favorezan o acceso igualitario e inclusivo á cultura.

Máis información sobre o Programa Cultura Accesible e Inclusiva.

Presenta a túa solicitude

Como presentar a solicitude

Descarga a documentación completa