A Fundación en cifras 2019

Algunhas das actividades da Fundación Emalcsa teñen como destinatarios ao conxunto da poboación da cidade ou da área metropolitana.

Nas actividades susceptibles de cuantificar aos participantes, durante 2019, o número foi de:

Persoas beneficiadas

A Fundación Emalcsa traballa para contribuír a crear unha sociedade mellor, desenvolvendo proxectos propios ou en colaboración con entidades de referencia de Galicia nas áreas de maior impacto. Durante o exercicio 2019 leváronse a cabo protocolos de colaboración con:

Entidades beneficiarias

Buscamos un maior desenvolvemento social, educativo, ambiental e cultural, así como fomentar actitudes solidarias, responsables e de compromiso, beneficiando á sociedade no seu conxunto. Durante 2019 realizáronse:

Proxectos e actividades

Para lograr os seus fins, a Fundación Emalcsa destinou durante 2019 un investimento económico de:

Investimento económico
(euros)

A actividade da Fundación Emalcsa divídese nas áreas de cultura inclusiva, integración social e deporte solidario. O destino dese investimento foi de:

%

A Flote

%

Deporte Solidario

%

Cultura Inclusiva

Consulta anteriores exercicios