A Fundación en cifras 2016

Algunhas das actividades da Fundación Emalcsa teñen como destinatarios ao conxunto da poboación da cidade ou da área metropolitana.

Nas actividades susceptibles de cuantificar aos participantes, durante 2016, o número foi de:

Persoas beneficiadas

A Fundación Emalcsa traballa para contribuír a crear unha sociedade mellor, desenvolvendo proxectos propios ou en colaboración con entidades de referencia de Galicia nas áreas de maior impacto. Durante o exercicio 2016 leváronse a cabo protocolos de colaboración con:

Entidades beneficiarias

Para desenvolver os seus proxectos, estas entidades de referencia de Galicia asócianse a outras especializadas en discapacidade. Durante o exercicio 2016 os proxectos financiados por Fundación Emalcsa contaron con:

Entidades activas en procesos de participación

Buscamos un maior desenvolvemento social, educativo, ambiental e cultural, así como fomentar actitudes solidarias, responsables e de compromiso, beneficiando á sociedade no seu conxunto. Durante 2016 realizáronse:

Proxectos e actividades

Para lograr os seus fins, a Fundación Emalcsa destinou durante 2016 un investimento económico de:

Investimento económico
(euros)

A actividade da Fundación Emalcsa divídese nas áreas de cultura inclusiva, integración social e deporte solidario. O destino dese investimento foi de:

%

A Flote

%

Deporte Solidario

%

Cultura Inclusiva