Estudo sobre o Asociacionismo Deportivo

Análise cualitativa e cuantitativa do asociacionismo deportivo coruñés, e tamén das súas suxerencias, problemas e necesidades.

En que consistiu

A Fundación Emalcsa está comprometida con enriquecer a nosa sociedade cos valores do deporte mediante a organización e o fomento da súa práctica. Por iso facilítanse as iniciativas dos cidadáns e o exercicio de participación en actividades de interese xeral.

O estudo, elaborado en 2012, recollía unha análise cualitativo e cuantitativo do asociacionismo deportivo coruñés, e tamén as súas suxestións, problemas e necesidades. Un total de 44 asociacións participaron na elaboración do traballo.

Os datos serviron para sentar as bases do Plan Director do Deporte Municipal e guiar o Programa Deporte Solidario que se implantou ao ano seguinte.

Deporte Solidario
Deporte Solidario

Principais indicadores

Proxectos realizados

Persoas beneficiarias

Entidades participantes

Euros destinados