Convocatoria externa para a contratación temporal dun/unha traballador/a social