Convenio Programa A Flote

A Fundación Emalcsa e o Concello da Coruña poñen en marcha un convenio de colaboración para o desenvolvemento e avaliación do programa ‘A Flote’, que ten como obxectivo prestar atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social que, por diferentes razóns, precisan con carácter urxente, puntual e transitorio apoio para atender a súa situación de necesidade.

Máis información sobre o programa A Flote.

Documentación: