Contrato de servizos para a realización do Festival das Artes pola Inclusión Social

Contrato de servizos consistente na xestión integral do Festival das Artes pola Inclusión Social (FESTI=) para os anos 2024 e 2025, e eventuais prórrogas para os anos 2026 e 2027.

Data de publicación BOP: 4 de xaneiro de 2024

Data de fin de presentación de oferta: 19 de xaneiro de 2024

Expediente: FE-23-17

Consulta o expediente completo da licitación.